By Jocelle Koh

作詞:梁永泰(terrytyelee)/Kimberley  
作曲:梁永泰(terrytyelee)/王知音


他說 他說 他愛我 ta shuo ta shuo ta ai wo [He said He said He loves me]
不管發生什麼 bu guan fa sheng shen me[no matter what happens]
他決定愛我 ta jue ding ai wo [He’s decided to love me]

他說不可以沒有我 ta shuo bu ke yi Mei you wo [He said its impossible to not have me]
不管我怎麼做 bu guan wi zen me zuo  [No matter what I do]
他還是愛我 ta hai shi ai wo  [He still loves me]

如果走了怕你就會擔心 ru guo zou le pa ni jiu hui Dan xin  [If I leave I fear you’ll be worried]
為什麼要擔心 Wei Shen me yao dan xin [Why are you worried]
baby不用擔心 oh.  Baby bu yong Dan xin oh [Baby you don’t have to worry Oh]
沒有了我他說他開始緊張 Mei you le wo ta shuo ta kai shi jing zhang [Without me he says he starts to get anxious]
沒有了我就緊張 Mei you le wo jiu Jing zhang [Without me you get anxious]

他說他上癮了所以他不可以沒有我 ta shuo ta Shang ying le suo yi ta bu ke yi Mei you wo [He says he’s addicted so he can;t not have me] 

不管發生什麼不可以沒有我 oh    bu guan fa sheng Shen me bu ke yi Mei you wo
oh [Doesn’t matter what happens he can’t not have me oh]
他每天每天看著電腦 ta Mei tian Mei tian Kan Dian nao  [every day every day he stares at the computer]
聽著周杰倫的暗號叫我偷走他的煩惱. Ting zhe Zhou Jie lun de an hao jiao wo tou zou ta de fan nao [Listening to Jay Chou’s <signals> telling me to steal away his worries]

So
上癮了所以他不可以沒有我  [Addicted so he can’t not have me]
Shang ying le suo yi ta bu ke yi Mei you wo
不可以沒有我不可以沒有我 bu ke yi Mei you wo
bu ke yi Mei you wo [Its not possible to be without me you can’t not have me]
他說他愛我他什麼事都願意為我做 ta shuo ta ai wo ta Shen me shi dou yuan
yi Wei wo zuo [He says he loves me He’ll do anything for me]
什麼事都為我做 Shen me shi dou Wei wo zuo [Do anything for me]
1 for 3 i love u
more

hey 不可以沒有我 babe.  Hey bu ke yi mei you wo babe [hey you can’t not have me babe]
不管什麼你不能沒有我babe bu guan Shen me ni bu neng Mei you wo babe
 [No matter what you can’t not have me]
hey 不可以沒有我 babe.  Hey bu ke yi Mei you wo babe [hey you can’t be without me babe]

你說 你說 你好愛我 ni shuo ni shuo ni hao ai wo [you said you said you really love me]
我確定沒聽錯 wo que ding  Mei ting cuo[I’m sure I didn’t hear it wrongly]

你真的愛我 ni zhen de ai wo [You really love me]
如果世界剩你和我 ru guo shi Jie Shen ni he wo[ If its just you and me on the planet]
我們好好的過 這樣不會有錯 wo men hao hao de guo. Zhe yang bu hui you cuo [We can live happily This can’t be wrong]

如果走了怕你就會擔心 ru guo zou le pa ni jiu hui Dan xin[If I leave I’m scared you will be worried]
為什麼要擔心baby不用擔心. Wei Shen me Yao Dan xin baby bu yong Dan xin [Why are you worried baby dont be worried]

oh
沒有了我他說他開始緊張 Mei you le wo ta shuo ta Kai shi Jing zhang [Without me he says he begins to get anxious]

沒有了我就緊張 Mei you le wo jiu Jing zhang [Without me he’s anxious]

他說他上癮了所以他不可以沒有我 ta shuo ta Shang ying le suo yi ta bu ke yi Mei you wo  [He says he’s addicted so he can’t not have me] 

不管發生什麼不可以沒有我 oh  bu guan fa Shen shen me bu ke yi Mei you wo oh [Doesn’t matter what happens he can’t not have me]

他每天每天看著電腦 ta Mei tian Mei tian Kan zhe Dian nao [Every day every day he sits at the computer]
聽著周杰倫的暗號叫我偷走他的煩惱 ting zhe Zhou Jie lun de an hao jiao wo tou zou ta de fan nao
 [Listening to Jay CHou’s <Signals> telling me to steal away his worries

So
上癮了所以他不可以沒有我  [Addicted also so he can’t be without me]
Shang ying le suo yi ta bu ke yi Mei you wo
不可以沒有我不可以沒有我 bu ke yi Mei you wo bu ke yi Mei you wo[Can’t not have me Can’t not have me]

他說他愛我他什麼事都願意為我做 ta shuo ta ai wo ta Shen me shi duo yuan yi Wei wo zuo [He says he loves me He’s willing to do anything for me]

什麼事都為我做 Shen me shi dou Wei wo zuo [He’ll do anything for me]
1 for 3 i love u
more

hey 不可以沒有我 babe.  Hey bu Ke yi nei you wo babe [Hey you can’t be without me babe]
不管什麼你不能沒有我babe. Bu guan Shen me nu bu neng Mei you wo [Doesn’t matter

Hey 不可以没有我 Hey bu ke yi mei you wo [Hey can’t be without me]
不可以沒有我 不可以沒有我 oh. Bu ke yi Mei you wo. Bu ke yi Mei you wo[Can’t be without me Can’t be without me oh]

如果走了怕你就會擔心. Ru guo zou le pa ni jiu hui Dan xin  [If I leave I fear you will be worried]

為什麼要擔心baby不用擔心 Wei Shen me Yao Dan xin baby bu yong Dan xin  [Why are you worried baby dont be worried]

ya
沒有了我他說他開始緊張 Mei you le wi ta shuo ta Kai shi Jing zhang  [Without me he says he starts to get anxious]
沒有了我就緊張 Mei you le wo jiu Jing zhang [Without me he gets anxious]

他說他上癮了所以他不可以沒有我 ta shuo ta Shang ying le suo yi ta bu ke yi Mei you wo [He says hes addicted so he can’t not have me]

不管發生什麼不可以沒有我 oh. Bu guan fa Sheng Shen me bu ke yi Mei you wo oh [Doesn’t matter what happens you can’t not have me]

他每天每天看著電腦 ta Mei tian Kan zhe Dian nao [Every day every day he stares at the computer]
聽著周杰倫的暗號叫我偷走他的煩惱 ting zhe Zhou Jie lun de an hao jiao wo tou zou ta de fan nao [Listening to Jay Chou’s <Signals> telling me to steal away his worries]
SO I
上癮了所以他不可以沒有我 Shang yin le suo yi ta bu ke yi Mei you wo [Addicted so he can’t not have me]

不可以沒有我不可以沒有我 by ke yi Mei you wo bu ke yi Mei you wo  [Can’t not have me Can’t not have me]
他說他愛我什麼事都願意為我做 ta shuo ta ai wo Shen me shi dou yuan yi Wei wo zuo [He says he loves me and is willing to do anything for me] 
什麼事都為我做 Shen me shi dou Wei wo zuo [Will do anything for me]

1 for 3 i love u more

他說他上癮了所以他不可以沒有我 ta shuo ta Shang yin le  suo yi ta bu ke yi Mei you wo [He says he’s addicted so he can’t be without me]

不管發生什麼他不可以沒有我 bu guan fa sheng Shen me ta bu ke yi Mei you wo [Doesn’t matter what happens he can’t not have me]

high gone 3 with the really U hope
and U know Ur addicted