By Jocelle Koh

作词:李若君    作曲:宋念宇

我们就到这 We’ve come to here
Wo men jiu dao zhe
走着走着觉得累了  Walking and walking we’ve felt tired
Zou zhe zou zhe jue de lei le
哭着笑着一路爱着 All the tears and the laughter loving together
Ku zhe xiao zhe yi lu ai zhe
在最后的最后请你请你请你 At the end the end please please please
Zai zui hou de zui hou qing ni qing ni qing ni

什么都不说请你吻我 Don’t say anything please kiss me
Shen me dou bu shuo qing ni wen wo
像开始那么热烈直接要我 Just like you did so passionately at the start directly wanting me
Xiang kai shi na me re lie zhi jie yao wo
当作痛苦欺瞒不曾有过 Just as if the pain and secrets never existed
Dang zuo tong ku qi man bu ceng you guo
笑容可以很久 说话不用想过 Smiles can last a long time Talking you don’t need to think about
Xiao rong ke yi hen jiu shuo hua bu yong xiang guo
曾经我们也快乐 Previously we were also happy
Ceng jing wo men ye kuai le

急于握住一阵风 想对流星说什么 Urgently grasping onto a gust of wind What is it you want to say to shooting stars
Ji yu wo zhu yi zhen feng xiang dui liu xing shuo shen me
想要证明稍纵并不会即逝 Wanting to prove that by letting go does not mean all is lost
Xiang yao zheng ming shao zong bing bu hui ji shi
试着赶都赶不走 再痛都不为所动 Trying to shoo away but unable to shoo away No matter how painful I won’t move
Shi zhe gan dou gan bu zou zai tong dou bu wei suo dong
想要挑战永久绝对能永久 Wanting to try for forever definitely will lead to it
Xiang yao tiao zhan yong jiu jue dui neng yong jiu

我们都对也都错 都不想犯错 We are both right and wrong
Wo men dou dui ye dou cuo dou bu xiang fan cuo
左手抚摸著痛楚 右手成为了礼物 Left hand strokes pains Right hand becomes a present
Zuo shou fu mo zhe tong chu you shou cheng wei le li wu
我们都对也都错 都不想认错 We are both right and wrong Both do not wish to admit our mistakes
Wo men dou dui ye dou cuo dou bu xiang ren cuo
以为走向了幸福 瞬间停下了脚步 Assuming that if we walk towards happiness Moments will slow down
Yi wei zou xiang le xing fu shun jian ting xia le jiao bu